Portal skvus.hr komunikacijski je kanal kojim Novinarska sekcija Veleučilišta u Šibeniku prenosi informacije od interesa za naše studente, a širu javnost upoznaje sa studentskim projektima, inicijativama i studentskim problemima na Veleučilištu u Šibeniku.

Područja koja portal obrađuje su aktivnosti VUŠ-a i svih njegovih pridruženih tijela, te njegovih studenata i zaposlenika, teme važne za tijek studiranja na VUŠ, studentski standard, bitne informacije sa razine nadležnog ministarstva, Vijeća VIVS i ostalih nadležnih institucija, upoznavanje sa primjerima dobre prakse sa VUŠ i iz ostalih dionika sustava visokog obrazovanja u državi i inozemstvu, tematika problema mladih, što osobito uključuje zapošljivost mladih, te stručne informacije iz struka u kojima se izvode studiji na VUŠ.

Na portalu se koriste metode reportaža, analize, intervjua, kolumni, te prenošenje sadržaja iz drugih izvora, uz korištenje uobičajenih pravila novinarske etike (prenošenje trećine teksta i dvostruko citiranje izvora putem hyperlinka). Tekstove za objavu na portalu mogu podnijeti svi članovi Novinarske sekcije te svi vanjski suradnici, a za objavu je potrebno da se 2 od 3 urednika slože s objavljivanjem.

Na portalu tipično rade studenti kao amateri i volonteri, no moguće su i suradnje sa vanjskim dionicima koji imaju potrebna znanja za teme koje se obrađuju. Uredništvo ne garantira točnost objavljenih informacija već donosi najbolju prosudbu na temelju dostupnih podataka. Sve izjave se autoriziraju prije objave, osim u osobito hitnom slučajevima ili kad to nije moguće. U slučaju prigovora, uredništvo se obvezuje da u najkraćem roku objavi ispravak teksta, na isti način kao i originalni tekst.

Na portalu je zabranjeno reklamiranje u izravnom ili neizravnom obliku. Iznimka su oni subjekti s kojima VUŠ ili povezane institucije i organizacije imaju sklopljenu suradnju.
Na portalu je strogo zabranjeno pisati o politici u smislu promoviranja jedne političke opcije ili defamiranja druge, na izravan ili prikriven način. Sa osobama koje obavljaju političke funkcije moguće je (i poželjno) surađivati, no samo u opsegu tema naznačenom na početku ovog teksta.