Na Veleučilištu u Šibeniku djeluje niz studentskih organizacija i udruga. To su:

 

Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Studentski pravobranitelj

Sportska udruga studenata Veleučilišta u Šibeniku

Informatička sekcija

Udruga diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku «Alumni VUŠ»