Pročitajte kako je student Leonardo iz Međimurja došao studirati na Veleučilište u Šibeniku!

Pročitajte kako je student Leonardo iz Međimurja došao studirati na Veleučilište u Šibeniku!

06/02/2020 Leonardo Zadravec, student je prve godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, koji se prije upisa na fakultet “bacio” u potragu za onim fakultetom koji će mu pružiti najbolje temelje za Read More