Okrugli stol „Održivi model pametnih srednje velikih gradova“

Okrugli stol „Održivi model pametnih srednje velikih gradova“

05/10/2019 Veleučilište u Šibeniku organizira u petak, 11 listopada 2019. godine  u 13:00 sati Okrugli stol Održivi model pametnih srednje velikih gradova: “Strategija H2020 vs H2030”, kao prateći događaj 4. međunarodne Read More